6.A v Divizně

V pondělí 26. září proběhla dopolední výuka žáků a žákyň 6.A ve středisku ekologické výchovy Divizna, kde absolvovali program „Soukromý život stromů". Žáci se seznámili s lesem z pohledu lesníka, dozvěděli se o významu stromů nejen pro člověka a zopakovali si jejich životní cyklus (od semene po dospělý strom). Při úkolech v terénu si pomocí jednoduchých měření zkusili zjistit základní informace o vybraném stromu.

Přihlášení