Jarmark 2017

Ve čtvrtek 25. května se konal 6. ročník školního jarmarku, tentokrát na téma „ Rozmary počasí".

Akce se nám vydařila a škola se představila jako dobrý spolupracující tým pedagogů, zaměstnanců školy, žáků a rodičů. I počasí bylo milosrdné a nezkazilo nám toto odpoledne.
Poděkování patří všem, kteří byli zapojeni do činností, připravovali a realizovali program, přichystali výrobky do stánků, dohlíželi nad zdárným průběhem a v konečné fázi pomohli s úklidem.
Velké poděkování patří také rodičům, kteří přispěli výrobky, pečivem a zajištěním velmi atraktivních aktivit – jízda na koni, ukázka práce hasičů, psovodů, řešení hlavolamů zapůjčených z IQLANDIE, výroba mýdel, prezentace kroužku „Věda nás baví"...
Finanční výtěžek z jarmarku škola využije k nákupu pomůcek pro zájmové činnosti.


Ludmila Moravcová, ředitelka školy

ok

Přihlášení