Projekt Malování bez zábran

Od nového školního roku se na naší škole konají výtvarné hodiny kurzu realistické kresby. Prostřednictvím 15 lekcí, vždy po dvou hodinách, si děti zkouší a ověřují, jak rychle si dokáží osvojit umělecké dovednosti. Odborný lektor, malíř Václav Kovář, postupně děti provádí krůček po krůčku od úplných začátků až po mistrovské techniky. V kurzu realistického kreslení se naučí kreslit opravdu každý.

Kurz realistické kresby malíře Václava Kováře. Projekt spolufinancován SM Liberec z fondu vzdělávání.

Přihlášení