V. A v KNIHOVNĚ

21. 12. 2016 V. A navštívila animační program v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma Pokusy. Děti si sami mohly vyzkoušet mnohé fyzikální zákony. 

Přihlášení