Výbor dobré vůle

V úterý 22.11. navštívila 7.A výstavu fotografií Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Žáci se dozvěděli blíže o jejím životě, přátelích a zvláště o její pomoci nemocným a postiženým dětem v prostředí psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče. Výstava byla úspěšně uvedena v pražské Lucerně v roce 2010. Všem se výstava líbila, protože pomáhat se má a nejen v době adventu.

Přihlášení