7.A v Divizně

Čtvrteční dopolední výuka třídy 7.A probíhala ve středisku ekologické výchovy Divizna, kde žáci a žákyně absolvovali program „Prales na talíři". Při plnění zadaných úkolů, poznali význam tropických deštných lesů a snažili se pochopit souvislosti mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů. Uvědomili si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné.

Přihlášení