Laser game

Odměnou od vedení školy a rady rodičů za vynikající reprezentaci školy na sportovních soutěžích byla účast našich úspěšných fotbalistů na laser hrách, kde opět prokázali, že střílet opravdu umí.

Přihlášení