3. B v Divizně

20. 6. třída 3. B navštívila program „Ptačí svět". Žáci se stali ornitology a pozorovali ve skupinách různé ptáky, většinou z cizích zemí. Program byl velice zajímavý a poučný, část programu probíhala i v ZOO.

Přihlášení