7.B zpívá v Jedličkárně

Žáci ZŠ Sokolovská se v adventním čase zúčastnili mnoho charitativních akcí. Mezi posledními to bylo zpívání žáků sedmé třídy pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou, které žijí v Domově pro osoby se zdravotním postižením při Jedličkově ústavu Liberec. Zpívání se krom jedné dívky zúčastnila jen chlapecká část třídy. Zpěváci byli za svůj výkon odměněni potleskem, pozváním na čaj, cukrovím a krátkým seznámením s postiženými dětmi. Všem za účast děkujeme. Veselé Vánoce.

Přihlášení