Den otevřených dveří

V sobotu 30. 3. 2019 na naší škole proběhl Den otevřených dveří. V tento den zůstaly dveře školy otevřené pro rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků a přátele školy. Kolektiv pedagogů a žáků si pro zájemce připravil prohlídku školy, řadu zajímavých úkolů, které musely děti plnit a vše se navíc neslo v duchu oblíbených pohádek.

Pro zájemce byla připravená ukázková vyučovací hodina matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, hravé dílničky atd. V odborné učebně fyziky a chemie byly pro malé i velké návštěvníky připravené chemické pokusy, které předvedli žáci navštěvující kroužek Šikovný chemik. Žáci starších ročníků ukázali, jak funguje motor. V tělocvičně a v bazénu se mohly děti vydovádět a podívat se na kroužek gymnastiky.

Na závěr Jitřenka všem zazpívala a 3. A zahrála pohádku. Rodiče diskutovali s paní ředitelkou Mgr. Roudnou a s pedagogy jak o zápise do prvních tříd, tak o dalších plánech či zaměření školy.

Můžeme říct, že jarní Den otevřených dveří se na ZŠ Sokolovské vydařil! 
Děkujeme všem za podporu a návštěvu naší školy!

ok

Přihlášení