Hravá fyzika

Žáci 6. ročníků si v rámci hodiny fyziky prakticky vyzkoušeli měření délky. S měřením délky různých předmětů, výrobků, místností se setkáváme v běžném životě. Jak se délka měří a jaké jednotky délky se používají dnes a dříve si žáci prakticky vyzkoušeli na krásně zasněžené ploše školy ZŠ Sokolovské. Své měření si zapsali do připravených pracovních listů. Žákům se podařilo změřit i záhadnou stopu, která se před školou objevila. Ukázalo se, že jsou blízko k odhalení jizerského Yettiho. :-)

 

Přihlášení