Maják 2019

Žáci naší školy měli hned po prázdninách možnost setkat se s návykovými látkami, závislostmi nebo také poznat svoji osobnost v rámci rozličných programů Maják o.p.s. Všem se přínosné programy líbily.

Přihlášení