Obrovské bubliny

Obrovské bubliny na kroužku Šikovný chemik!
Žáci si namíchali vlastní bublinový roztok pro velké bubliny. Byla to opravdu alchymie. Ale jako vždy vše se nám povedlo a naši „bublináři" vyfukovali obrovské bubliny. A protože to byl letos poslední chemik, všichni žáci obdrželi osvědčení o absolvování kroužku. Jako dárek si každý nesl domů „Čarovný krystal", který si na kroužku vypěstoval. Doufám, že jim krystal splní všechna tajná přání.
Děkuji všem prvním absolventům chemického kroužku za milé, vzájemné experimentování a použití chemie v každodenním školním i běžném životě. A nezapomeňte: Chceš-li poznat chemii a kamarádit s ní, musíš dodržovat její zákony a pravidla, pak Tě nezklame.

Přihlášení