Projektový den - Ochrana za mimořádných událostí

Dne 21. 3. 2019 proběhl na ZŠ Sokolovké projektový den. Žáci si vyzkoušeli cvičný evakuační poplach pod dohledem libereckého hasičského záchranného sboru. Žáci poznali možné nebezpečí a naučili se jak se chovat při vzniku neočekávaných mimořádných událostí v prostorách naší školy. Součásti cvičení byl i nácvik ošetření zranění a poskytnutí první pomoci.
Všichni jsme se zachránili!

 

ok

Přihlášení