Střevlík 3. A

Na jedno páteční odpoledne se děti staly lovci mamutů. Dozvěděly se, jak lidé žily, učily se rozdělávat oheň, střílet z luku, atd.

Přihlášení