Výuka astronomie na ZŠ Sokolovské v Liberci nyní pomocí 3D modelu sluneční soustavy

Vesmír je jedním z nejvíce fascinujících prostředí a děti velice zajímá, jak funguje. Pod záštitou vedení školy paní ředitelky Mgr. P. Roudné a vedením projektu paní učitelky Mgr. Z. Luxové byl na ZŠ Sokolovské realizovaný projekt, který pomocí 3D modelu přibližuje to, co je nám ve vesmíru nejblíže a to sluneční soustavu.
Model sluneční soustavy se nachází v prostorách školy ve druhém patře u učebny chemie a fyziky. Realistické modely mají větší rozměry a jsou umístěny na stropě, což umožňuje žákům detailně zkoumat jednotlivé planety a vzájemně jej porovnávat jak velikostí, tvarem tak barvou. Model sluneční soustavy tvoří jako největší samotné sluncem, které má v průměru až 70 cm, 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun), měsíc Země, měsíce Marsu (Phobos, Deimos), dále hlavní pás asteroidů a poslední je Kuiperův pás. 3D model sluneční soustavy vhodně doplňují dva postery na zdi s názvem „Sluneční soustava" a „Galaxie". Zde žáci získají další informace o jednotlivých planetách. Realizovanou názornou pomůcku 3D model sluneční soustavy využijí učitelé při výuce jak na prvním tak i druhém stupni např. v předmětech zeměpis, přírodopis, fyzika.
Máte rádi cestování? Tak pro Vás je určena další část projektu s názvem „Cesta kolem světa". Pomocí 3D interaktivní pomůcky žáky vemene na krásnou cestu kolem světa po nejznámějších památkách. S pomocí 3D replik nejznámějších památek na světě, které jsou součástí postru se žáci vypraví například do Paříže na slavnou Eiffelovou věž, nebo na pyramidy v Gíze. Navštíví Šikmou věž v Pise, Vítězný oblouk, Sochu Svobody, Pantheon, Tádž Mahal atd. Vytvořená pomůcka s detailně vypracovanými památkami, jak ze starověku, tak po moderní dobu spojuje zábavu i vzdělání.
Přejeme všem žákům i učitelům, ať si užijí poznání i zábavu.

Přihlášení