Postup při hodnocení výsledků vzdělávání

V souladu s vyhláškou MŠMT 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020 vydává ředitelka (Mgr. Pavlína Roudná) Základní školy, Sokolovská tyto pokyny.

Postup při vzdělávání 2. pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro třídy:

Přihlášení