Zápis do 1 tříd

Zápis pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proběhne také v letošním školním roce zápis prvňáčků s největší pravděpodobností bez osobní přítomnosti. Vzhledem k náročnosti situace pro Vás připravujeme online setkání s vedením školy a učitelkami 1. stupně, při kterých Vám blíže představíme naši školu a zodpovíme Vaše dotazy.
Sledujte proto web školy, informace budeme průběžně zveřejňovat.

 • Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
 • Zápis v Liberci se uskuteční jednotně v termínu 22. dubna 2021.
 • Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.
 • Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
 • V Liberci proběhne zápis elektronicky přes zápisový portál https://zapisyzs.liberec.cz/ , kde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace.
 • Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 29. 3. 2021.
 • Termín uzávěrky je 21. dubna 2021, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží.

Odkaz na on-line setkání s vedením školy a učitelkami bude uveřejněn na stránkách školy v pondělí 29. 3. 2021.

Připravujeme on-line setkání s vedením školy a učitelkami 1. stupně, při kterých Vám blíže představíme naši školu a zodpovíme Vaše dotazy.
Sledujte proto web školy, informace budeme průběžně zveřejňovat.

KLIKNI na obrázek!

video-hovor

 

Prohlídka školy on-line (pro zápis 2021)

v

O škole

O dění ve škole jsou rodiče pravidelně informováni na webových stránkách školy.

Škola nabízí:

 • dobré vybavení školy a odborných učeben INFORMATIKY , F – CH, Z – D, PŘ, HV, VV, AJ, NJ,
  školního bazénu, dvou tělocvičen, hřiště
 • rozvoj výtvarných a sportovních dovedností žáků v rámci volitelných, nepovinných předmětů a zájmových kroužků
 • možnost zájmové výuky jazyků od 2. ročníku
 • logopedickou a dyslektickou péči
 • připojení na internet pro žáky 4. – 9. třídy v rámci výuky
 • stravování ve vlastní školní jídelně
 • možnost trávit volný čas ve školní družině s rozmanitou škálou zájmových činností
 • matematika info klasická matematika nebo matematika metoda Hejný

Přihlášení