Zápis prvňáčků

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

v příloze naleznete registrační čísla dětí, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v Základní škole, Sokolovská 328 Liberec, od školního roku 2020/2021.

Těšíme se na setkání!

Všeobecné informace

V Liberci proběhne zápis elektronicky přes zápisový portál https://zapisyzs.liberec.cz , kde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace. Pro podávání elektronických žádostí bude portál přístupněn 6. dubna 2020. Termín uzávěrky je 22. dubna 2020. Více ZDE.

 

Hlavním posláním školy je poskytovat žákům úplné základní vzdělání s důrazem na všestrannost získaných vědomostí a dovedností a co možná nejširší uspokojení individuálních potřeb žáků.

Škola nabízí:

 • možnost zájmové výuky jazyků od 1. ročníku
 • logopedickou a dyslektickou péči
 • stravování ve vlastní školní jídelně
 • možnost trávit volný čas ve školní družině s rozmanitou škálou zájmových činností
 • připojení na internet pro žáky v rámci výuky
 • dobré vybavení školy a školního bazénu, dvou tělocvičen, hřiště
 • dobré vybavení odborných učeben INFORMATIKY , F – CH, Z – D, PŘ, HV, VV, AJ, NJ,
 • rozvoj výtvarných dovedností žáků v rámci volitelných, nepovinných předmětů a zájmových kroužků

Nepovinné předměty:

 • logopedie
 • dyslexie

Volitelné předměty:

 • sportovní hry
 • plavání
 • přírodopisná praktika
 • zeměpisná praktika
 • finanční gramotnost
 • počítačová grafika
 • výtvarná praktika

Sportovní centra

Od 1. ledna 2009 došlo z podnětu Českého volejbalového svazu a MŠMT ke změně statutu sportovních tříd se zaměřením na volejbal v celé ČR. Ze sportovních tříd vznikla tzv. SPORTOVNÍ STŘEDISKA. V čem spočívá hlavní změna? Do sportovních středisek jsou zařazeni nejen žáci jedné školy, ale i žáci z jiných škol v regionu. V našem středisku jsou registrováni pod hlavičkou oddílu volejbalu TJ SLAVIA LIBEREC 1. Ten zajišťuje odborné trenérské vedení a účast v soutěžích ČVS (např. Krajský přebor, Český pohár žáků a Přebor ČR). ZŠ Sokolovská poskytuje tréninkové prostory v tělocvičnách školy.

Informatika

Výuka informatiky je od 4. ročníku zařazena do povinné výuky. Škola je již několik let připojena pevnou linkou na INTERNET a wi-fi síťí. V hodinách informatiky se žáci postupně seznamují se světem počítačů, jejich historií, s Windows, výukovými programy, uživatelskými programy rodiny Microsoft a tvorbou WWW stránek. Na žáky je kladen požadavek, aby splňovali některé úkoly i formou prezentací.

Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk mají možnost žáci vstřebávat od 2. ročníku formou zájmového kroužku. Od 3. ročníku je angličtina zařazena jako povinný předmět. Od 7. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk – němčinu. Cizí jazyky učí zkušení, plně kvalifikovaní učitelé. Naši žáci se úspěšně účastní olympiád v anglickém jazyce. Škola je zapojena do projektu English Time, díky kterému proniká angličtina do výuky i ostatních předmětů za spolupráce s rodilými mluvčími.

Další aktivity

Na škole je každoročně otvíráno mnoho zájmových útvarů. Vedle kroužků se sportovním zaměřením ( gymnastický, plavecký, sportovní, vědecký) rozvíjíme u žáků i výtvarné dovednosti v kroužku keramickém. Na škole probíhá nadstavbová VV, ve které se žáci se zájmem o výtvarné činnosti připravují na talentové přijímací zkoušky. 

Pavlovická Jitřenka – školní pěvecký sbor, založen za pomoci manželů Uherkových v roce 1980! Sbor se účastnil i celostátního festivalu dětských pěveckých sborů Malí zpěváčci. Od září 2016 pracuje sbor pod vedením paní učitelky Šorsákové a Košátkové. 

Školásek – První číslo časopisu vyšlo už v říjnu 1995 a pořád funguje! Na titulní straně chyběl název, který děti teprve vymýšlely. Vyhrál to Školásek, který pravidelně informuje o tom, co se v naší škole děje, uveřejňuje zdařilá díla žáků, pomáhá i s učením, můžete se mu svěřit i se svým problémem. Je to prostě časopis dětí. V současné době má časopis i elektronickou podobu – více na odkazu Školásek.

Kroužky - Svět dětské kreativity má nekonečné možnosti, a proto se nabídku našich kroužků snažíme neustále rozšiřovat. Chceme dětem nabídnout činnosti, které je budou skutečně bavit, a ukázat jim, že volný čas mohou trávit aktivně třeba při sportu, tvoření či hraní na hudební nástroje a nikoliv jen sezením u počítače. Kroužky pro děti nejsou ale jen o zábavě, lektoři pomáhají dětem poznávat nové věci, rozvíjí jejich dovednosti i kreativitu. Více zde.

Přihlášení