Zápis prvňáčků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
časový harmonogram

1. Zveřejnění kritérií pro přijetí a důležitých termínů
v týdnu od 1. 4. – 5. 4. 2019
- na webových stránkách školy
- ve školní vitríně

2. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 13.30 do 18.00 hodin přízemí budovy školy

- Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 vygenerovanou elektronickým portálem
- Zákonný zástupce může podat Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020 vygenerovanou elektronickým portálem
(V obou případech začíná dnem podání žádosti běžet lhůta 30 dní pro rozhodnutí o žádosti.)

4. Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
na webových stránkách školy a ve školní vitríně.
Pondělí 20. 5. 2019

5. Písemné rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout od 21. 5. 2019 v kanceláři školy v těchto časech:
21.5.2019 9-15 hodin
22.5.2018 9-15 hodin
Další dny v době od 9 do 14 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

se koná dne 25. dubna 2019
od 13.30 hodin do 18.00 hodin v budově ZŠ Sokolovská

• Ve školním roce 2019/2020 mohou být z hlediska kapacity školy otevřeny 2 třídy s počtem žáků 52.
• Žádost o přijetí ke vzdělávání bude nutné v letošním roce vyplnit elektronicky na portále zapisyzs.liberec.cz. Portál je pro rodiče otevřen od 8. 4. 2019.
• Na portále bude možné také zadat rezervaci konkrétního času pro administrativní část zápisu.
• Zapisují se děti narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriteria pro přijetí žáků

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

3. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

4. Ostatní děti

5. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kriterií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním

Žádost o odklad povinné školní docházky k vyplnění také elektronicky. K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa.


Poznámky:

1. Kriteria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2018 udělen odklad
povinné školní docházky.
2. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informační leták ZDE!

Přihlášení