Jídelna

Platby obědů ve školní jídelně:

Platby stravného městskou kartou

Každý strávník se prokazuje při odběru oběda městskou kartu, která slouží jako doklad o zaplacení stravného. Kartu si musí každý strávník aktivovat v kanceláři školní jídelny minimálně jeden den před zahájením stravování. Prostřednictvím karty si volí ze dvou jídel. Obědy se platí předem, zpravidla poslední tři dny v měsíci na měsíc následující. Ti, kteří po nemoci nastupují opět do školy, si mohou obědy zaplatit nejpozději do 8,00 h. v den nástupu.

Platby v hotovosti

Strávník uhradí u vedoucí školní jídelny obědy na dny dle svého výběru. Přeplatky stravného jsou vyrovnávány při následující platbě.

Strávník je vždy zařazen do stravovací skupiny podle věku, který dovrší v daném školním roce (od 1. 9. do 31.8.)

Platba pro žáky a studenty:

1. skupina      7 – 10 let              25,-Kč za jeden oběd

2. skupina    11 – 14 let              27,-Kč za jeden oběd

3. skupina    15 – 18 a více let   30,-Kč za jeden oběd

Platby bezhotovostní

a) SPOROŽIRO  -  Měsíční platbu provádí Česká spořitelna ze sporožirového účtu plátce. V ČS si sjednejte „souhlas s inkasem„ ve prospěch sběrného účtu  č. 0101048441/0800. Potřebnou finanční hotovost musí mít strávník na účtu vždy k 19. dni měsíce předcházejícího. Není třeba inkasní platbu rušit na prázdniny (je přerušena automaticky).

b) TRVALÝ  PŘÍKAZ  -  Měsíční platbu provede kterákoliv banka z účtu plátce na základě trvalého příkazu s termínem srážky k 20. dnu pro následující měsíc. Bankovní účet školní jídelny je 7280332/0800, v. s. evidenční číslo dítěte. Poslední srážku v bance požadujte k 20. 5. Trvalý příkaz je třeba každoročně obnovovat a první srážku stravného požadovat k 20. srpnu na měsíc září nového školního roku.

Měsíční platby jsou zálohové na 20 obědů. (pro 1. skupinu 500,- Kč, pro 2. skupinu 540,- Kč, pro 3. skupinu 600,- Kč). Vyúčtování dle skutečně odebraných obědů je prováděno

1 x ročně, během hlavních prázdnin.

Založení  i  zrušení  bezhotovostní platby je třeba oznámit vedoucí ŠJ.

Odhlášky obědů

Oběd je nutno odhlásit den předem do 14,30 hodin, mimořádně v den odhlášky, nejpozději však do 8,00 hodin.

TELEFON  ŠKOLNÍ  JÍDELNY: 481 120 587

Rodiče nemocného žáka mají nárok na odběr obědu pouze v první den nemoci do přinesených nádob (stejný nárok mají i dospělí strávníci).

 

 

žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení