Jídelna

Kontakt školní jídelna:

Platby obědů ve školní jídelně:

Platby stravného městskou kartou

Každý strávník se prokazuje při odběru oběda městskou kartu, která slouží jako doklad o zaplacení stravného. Kartu si musí každý strávník aktivovat v kanceláři školní jídelny minimálně jeden den před zahájením stravování. Prostřednictvím karty si volí ze dvou jídel. Obědy se platí předem, zpravidla poslední tři dny v měsíci na měsíc následující. Ti, kteří po nemoci nastupují opět do školy, si mohou obědy zaplatit nejpozději do 8,00 h. v den nástupu.

Platby v hotovosti

Strávník uhradí u vedoucí školní jídelny obědy na dny dle svého výběru. Přeplatky stravného jsou vyrovnávány při následující platbě.

Strávník je vždy zařazen do stravovací skupiny podle věku, který dovrší v daném školním roce (od 1. 9. do 31.8.)

Platba pro žáky a studenty:

  • 1. skupina      7 – 10 let              25,-Kč za jeden oběd
  • 2. skupina    11 – 14 let              27,-Kč za jeden oběd
  • 3. skupina    15 – 18 a více let     30,-Kč za jeden oběd

Platby bezhotovostní

TRVALÝ  PŘÍKAZ  -  Měsíční platbu provede kterákoliv banka z účtu plátce na základě trvalého příkazu s termínem srážky k 20. dnu pro následující měsíc. Bankovní účet školní jídelny je 7280332/0800, v. s. evidenční číslo dítěte. Poslední srážku v bance požadujte k 20. 5. Trvalý příkaz je třeba každoročně obnovovat a první srážku stravného požadovat k 20. srpnu na měsíc září nového školního roku.

Měsíční platby jsou zálohové na 20 obědů. (pro 1. skupinu 500,- Kč, pro 2. skupinu 540,- Kč, pro 3. skupinu 600,- Kč). Vyúčtování dle skutečně odebraných obědů je prováděno:

  • 1 x ročně, během hlavních prázdnin.
  • Založení  i  zrušení  bezhotovostní platby je třeba oznámit vedoucí ŠJ.
  • Odhlášky obědů
  • Oběd je nutno odhlásit den předem do 14,30 hodin, mimořádně v den odhlášky, nejpozději však do 8,00 hodin.
  • Telefon do školní jídelny: 481 120 587

Rodiče nemocného žáka mají nárok na odběr obědu pouze v první den nemoci do přinesených nádob (stejný nárok mají i dospělí strávníci). 

Přihlášení