Kroužky

 

Zápis na kroužky ZŠ Sokolovská pro školní rok 2021/2022 byl ukončen! 

stop

Svět dětské kreativity má nekonečné možnosti, a proto se nabídku našich kroužků snažíme neustále rozšiřovat. Chceme dětem nabídnout činnosti, které je budou skutečně bavit, a ukázat jim, že volný čas mohou trávit aktivně třeba při sportu, tvoření či hraní na hudební nástroje a nikoliv jen sezením u počítače. Kroužky pro děti nejsou ale jen o zábavě, lektoři pomáhají dětem poznávat nové věci, rozvíjí jejich dovednosti i kreativitu.

Zápis na kroužky:

  • pouze přes elektronickou přihlášku u daného kroužku
  • zápis probíhá od 1.9. (v 16:00)  - 6.9. 2021 
  • vyjímku tvoří kroužek Gymnastika - zápis do kroužku je na základě talentových zkoušek na začátku září
  • kroužky mají omezenou kapacitu, proto s přihláškou neváhejte
  • v případě malého počtu přihlášených nebude daný kroužek otevřen
  • činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 13. 9. 2021
  • Veškeré informace, změny či dotazy směřujte na e-mail: luxova.zdenka@zssokol.cz

Platba zájmového kroužku: 

  • k platbě za zájmový kroužek budete vyzváni vedoucím kroužku až po řádném zapsání

Změny vyhrazeny! 

Platby za kroužky:

Platba na účet 5508532/0800, variabilní symbol: 5555, do zprávy prosíme uvést třídu, příjmení dítěte a kroužek. Bez těchto údajů budeme platbu vracet! Děkujeme.

 

 Nabídka zájmových kroužků pro 1. a 2. stupeň ZŠ Sokolovská: 

Přihlášení