Kroužky

Svět dětské kreativity má nekonečné možnosti, a proto se nabídku našich kroužků snažíme neustále rozšiřovat. Chceme dětem nabídnout činnosti, které je budou skutečně bavit, a ukázat jim, že volný čas mohou trávit aktivně třeba při sportu, tvoření či hraní na hudební nástroje a nikoliv jen sezením u počítače. Kroužky pro děti nejsou ale jen o zábavě, lektoři pomáhají dětem poznávat nové věci, rozvíjí jejich dovednosti i kreativitu.

Zápis na kroužky:

  • pouze přes elektronickou přihlášku u daného kroužku
  • zápis probíhá od 2.9. - 12.9. 2019 
  • vyjímku tvoří kroužek Gymnastika - zápis do kroužku je na základě talentových zkoušek na začátku září
  • kroužky mají omezenou kapacitu, proto s přihláškou neváhejte
  • v případě malého počtu přihlášených nebude daný kroužek otevřen
  • činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 16. 9. 2019
  • Veškeré informace, změny či dotazy směřujte na e-mail: zssokolkrouzky@seznam.cz

Platba zájmového kroužku: 

  • k platbě za zájmový kroužek budete vyzváni vedoucím kroužku až po řádném zapsání

Změny vyhrazeny!

 Nabídka zájmových kroužků pro 1. a 2. stupeň ZŠ Sokolovská ve školním roce 2019/2020

Přihlášení