Gymnastika

V kroužku se děti naučí nejen základům gymnastiky a sportovní přípravy, ale i píli, soustředění, překonávání překážek, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti se mimo jiné zdokonalí ve všeobecné motorice, obratnosti a koordinaci pohybů.

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec.

Pomůcky: sportovní oblečení, gymnastické cvičky, pití

Vedoucí kroužku: Dagmar Harantová

Určeno pro: 1. - 4. třídy

Kdy: středa 15:00 - 17:00

Zápis do kroužku: Výběr bude proveden na základě talentových zkoušek (na začátku září).

Max. počet dětí: 15

Cena: 300 Kč/pololetí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení