Míčové hry

V kroužku míčových sportů se posiluje „pocit míče" – jakési sblížení hráče a míče, stav, kdy míč není hráči protivníkem, ale spojencem. Děti se mimo jiné naučí všeobecné motorice a koordinaci pohybů.

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec

Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní boty, pití

Vedoucí kroužku: Mgr. Radek Wiener

Určeno pro: 4. - 5. třídy

Kdy: čtvrtek 12:45 - 13:30

Zápis do kroužku: Výběr bude proveden na základě talentových zkoušek (na začátku září).

Max. počet dětí: 20

Cena: 300 Kč/pololetí

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení