Míčové hry

V kroužku míčových sportů se posiluje „pocit míče" – jakési sblížení hráče a míče, stav, kdy míč není hráči protivníkem, ale spojencem. Děti se mimo jiné naučí všeobecné motorice a koordinaci pohybů.

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec

Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní boty, pití

Vedoucí kroužku: p. Kvíčalová

Určeno pro: 1. - 3. třídy

Kdy: pondělí 12:45 - 13:30

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 20

Cena: 400 Kč/pololetí

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení