Němčina

Němčina

Děti s německým jazykem seznamujeme prostřednictvím her, písniček a pohybu. Metodika vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk.

Kroužek je zajištěn přímo ve škole ZŠ Sokolovská Liberec.

Pomůcky: sešit, penál

Vedoucí kroužku: Mgr. Tereza Čálková

Určeno pro: 4. - 5. třídy

Kdy: úterý 13:00-13:45

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 15

Cena: 400 Kč/pololetí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení