Netradiční sporty

V kroužku netradičních sportů děti poznávají nové sporty. Děti se mimo jiné naučí všeobecné motorice a koordinaci pohybů.

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec

Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní boty, pití

Vedoucí kroužku: Mgr. Karel Nácovský

Určeno pro: 3. - 5. třídy

Kdy: středa 14:30 - 15:30

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 20

Cena: 400 Kč/pololetí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení