Orientální tance

Kroužek je určen pro začátečnice a zkušené tanečnice. Při hudbě a tanci se děti uvolní, zapojí vlastní fantazii a mohou projevit své vnitřní pocity. Vždyť hudba a tanec je od pradávna projevem radosti a štěstí.

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec

Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní boty, pití

Vedoucí kroužku: Mgr. Tereza Kodejšová

Určeno pro: 1.- 6. třídy

Kdy: úterý 12:40 - 13:30

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 12

Cena: 300 Kč/pololetí

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihlášení