Plavecký kroužek 1

Kroužek je určen pro neplavce, poloplavce i plavce daných věkových kategorií. Je veden zábavnou formou, ale s důrazem na nácvik správného provedení plaveckého způsobu. Respektujeme individuální zvláštnosti každého jedince a připravíme podle toho metodický postup.

Kroužek plavání zajišťujeme přímo v plaveckém bazénu ZŠ Sokolovská Liberec.

Pomůcky: plavky, plavecká čepice, ručník, hřeben, mýdlo.

Vedoucí kroužku: Mgr. Zora Blažková

Určeno pro: 1.- 3. třídy

Kdy: úterý 14:00 – 15:00

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 15

Cena: 400 Kč/pololetí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení