Šikovný chemik

V kroužku Šikovný chemik je dětem chemie zprostředkována zábavnou formou, zejména pomocí chemických pokusů vyvolávajících úžas a nadšení. Děti jsou u každého pokusu seznámeny s principem vzniklého jevu a aktivně se účastní veškerého dění. Možnost vyzkoušet si chemii v praxi pro ně představuje velkou motivaci a pomáhá jim lépe pochopit její význam.

Kroužek je zajištěn přímo ve škole ve fyzikálně-chemické učebně.

Pomůcky: bílý plášť, sešit A4 (nelinkovaný)

Vedoucí kroužku: Mgr. Ing. Zdeňka Luxová

Určeno pro: 4.- 5. třídy 

Kdy: sudé úterý 12:45 - 14:10

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 10

Cena: 600 Kč/pololetí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STOP STAV kroužku "Šikovný chemik"
Kroužek "Šikovný chemik" je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

konec

Přihlášení