Sportovní hry

V kroužku se zaměřujeme na pohybovou průpravu dětí. Základem pro sportovní hry je pestrost cvičení zaměřených na rozvoj všestranných pohybových dovedností a schopností (chůze a běh, poskoky a skoky, plazení a lezení, atd.).

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec.

Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní boty, pití

Vedoucí kroužku: Mgr. Jarka Hušková

Určeno pro: 3. - 4. třídy

Kdy: úterý 12:45 - 13:30

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 20

Cena: 300 Kč/pololetí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení