Sportovní hry 1

V kroužku se zaměřujeme na pohybovou průpravu dětí už od nejmladšího věku. Základem je pestrost cvičení zaměřených na rozvoj všestranných pohybových dovedností a schopností (chůze a běh, poskoky a skoky, plazení a lezení, atd.).

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec.
Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní boty, pití

Vedoucí kroužku: Mgr. Tereza Čálková

Určeno pro: 1. třídy

Kdy: čtvrtek 11:50 - 12:35

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 20

Cena: 300 Kč/pololetí

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

 stop

Přihlášení