Sportovní hry 2

V kroužku se zaměřujeme na pohybovou průpravu dětí už od nejmladšího věku. Základem je pestrost cvičení zaměřených na rozvoj všestranných pohybových dovedností a schopností (chůze a běh, poskoky a skoky, plazení a lezení, atd.).

Kroužek je zajištěn přímo v tělocvičně ZŠ Sokolovská Liberec.

Pomůcky: sportovní oblečení, sportovní boty, pití

Vedoucí kroužku: Mgr. Jarmila Hušková

Určeno pro: 2. třídy

Kdy: úterý 12:45 - 13: 30

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 20

Cena: 300 Kč/pololetí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihlášení