Výtvarná výchova

V kroužku si děti rozšiřuj a zdokonalují dovednosti při používání pomůcek jako jsou např. nůžky, barvy, šablony. Vyrábění přizpůsobujeme i ročním obdobím, svátkům a vlastní fantazii :)

Kroužek je zajištěn přímo v ateliéru ZŠ Sokolovská Liberec

Pomůcky: zástěra, přezůvky

Vedoucí kroužku: Markéta Strnadová

Určeno pro: 1.- 3. třídy

Kdy: čtvrtek 15:00 - 16:30

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 10

Cena: 400 Kč/pololetí

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení