Výtvarná výchova

V kroužku Tvoření s požitkem si děti rozšiřuj a zdokonalují dovednosti při používání pomůcek jako jsou např. nůžky, barvy, šablony. Vyrábění přizpůsobujeme i ročním obdobím, svátkům a vlastní fantazii :)

Kroužek je zajištěn přímo v ateliéru ZŠ Sokolovská Liberec

Pomůcky: zástěra, přezůvky

Vedoucí kroužku: Mgr. Stanislava Stárková

Určeno pro: 3.- 4. třídy

Kdy: středa 13:30 - 15:00 (1x za 14 dní)

Zápis do kroužku: pouze přes elektronickou přihlášku

Max. počet dětí: 20

Cena: 550 Kč/pololetí

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STOP STAV kroužku.
Kroužek je naplněn, další přihlášky nepřijímáme!!!

s

Přihlášení