Chod školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR, MŠMT a MZd se od 12. 4. 2021 obnovuje výuka žáků na 1. stupni v rotačním systému vždy část tříd prezenčně a část tříd distančně.

Chod školy od 12. 4. 2021

12. 4. 2021 se vrátí do školy třídy: 1. A., 2. A, 3. A, 4. B a 5. A
19. 4. 2021 třídy: 1. B, 2. B, 3. B, 4. A a 5. B
Rozvrh jednotlivých tříd je přiložen ZDE a nástupy a přestávky 2. patro ZDE. Z rozhodnutí MZd musí mít žáci po dobu pobytu ve škole ústa zakrytá dětskou chirurgickou rouškou nebo respirátorem. Zároveň proběhne testování žáků, kterým je podmíněna účast na prezenční výuce:
Testování:
• do budovy budou vstupovat pouze žáci bez zjevných příznaků infekčního virového onemocnění
• testovat se budou děti dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem samoodběrem (zde není nutná přítomnost zdravotnického personálu), u dětí z 1. až 3. ročníků je možná přítomnost zákonného zástupce. V takovém případě prosím o nahlášení tohoto požadavku při vstupu do budovy školy
• testovat se nemusí děti, které absolvovaly izolaci z důvodu onemocnění COVID a zároveň jsou v 90denní ochranné lhůtě (zde je nutné prokazatelně doložit informaci o datu pozitivního PCR testu – např. fotografií SMS zprávy)
• v případě absence dítěte v den testování, bude dítě otestováno hned po návratu do školy (platí i v případě pozdního příchodu)
• děti, které navštěvují ranní školní družinu, budou testovány hned po příchodu do ŠD
• v případě, že se zákonný zástupce rozhodne, že nenechá svoje dítě testovat, bude dítěti umožněno individuální vzdělávání a dítě zůstane doma. Zde budou s rodiči o způsobu vzdělávání komunikovat přímo paní učitelky třídní

Školní družina je v provozu ráno od 6, 15 hodin, odpoledne do 16 hodin. V případě, že dítě bude ranní družinu navštěvovat, bude testováno hned po příchodu do školy.
Školní jídelna je v provozu, obědy mají všechny děti na příslušný týden přihlášené. V případě, že nebudete svoje dítě do školy posílat, prosíme o jejich odhlášení.
Více informací včetně instruktážního videa k samotestování najdete na:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Sledujte prosím webové stránky školy, informace budeme průběžně aktualizovat. V případě dotazů se obracejte na třídní učitelky nebo přímo na mě.
P. Roudná – ředitelka školy

 

Přihlášení