INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče, v reakci na stále se zvyšující ceny potravin (zejména těch sezonních) jsme se rozhodli využít možnost navýšení ceny za oběd dle novelizované vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje finanční limity na nákup potravin a z toho vyplývající výši úhrady pro žáky dle věkových skupin.

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,
v reakci na stále se zvyšující ceny potravin (zejména těch sezonních) jsme se rozhodli využít možnost navýšení ceny za oběd dle novelizované vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje finanční limity na nákup potravin a z toho vyplývající výši úhrady pro žáky dle věkových skupin.
Cena jednoho obědu se zvýší následovně:
žáci v kategorii 7 – 10 let: cena obědu 30,- Kč
žáci v kategorii 11 – 14 let: cena obědu 32,- Kč
žáci v kategorii 15 +: cena obědu 35,- Kč
Žádáme proto o navýšení záloh na obědy dle následující tabulky a to od listopadu tohoto roku.
7 – 10 let 600,-Kč měsíčně
11 – 14 let 640,-Kč měsíčně
15 a starší 700,-Kč měsíčně

Děkujeme za spolupráci. P. Roudná – ředitelka školy

Přihlášení