Pokyny k chodu školy od 13. 9. 2021

Od 13. 9. nebude ve školách platit povinnost zajišťovat screeningové testování žáků. Stále platí povinnost pro všechny osoby se ve společných prostorách budovy školy pohybovat s ochranou dýchacích cest. Během vyučování žáci mohou být ve třídě bez ochranných prostředků.

Pokyny k chodu školy od 13. 9. 2021

Přihlášení