Závěr školního roku

Jak bylo avizováno v září tohoto školního roku, na 29. a 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno. I přes těžkosti během letošního jara dojde k plánovaným opravám a částečným rekonstrukcím v budově školy. Vysvědčení budeme rozdávat 26. 6. 2020 pro žáky 1. stupně od 8 hodin, pro žáky 2. stupně od 9 hodin.

Závěr školního roku

 Žáci vstoupí do budovy hlavním vchodem v roušce a odejdou do své třídy. Pro vysvědčení si mohou přijít i ty děti, které v současné době školu nenavštěvují. Pro děti 1. stupně, které školu v současné době navštěvují a rodiče je přihlásili, bude škola ve dnech ředitelského volna otevřená. Školní jídelna bude ale mimo provoz. Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v kanceláři školy.

Přihlášení