kontakty

Vedení školy

 • Mgr. Pavlína Roudná

   

  Ředitelka školy

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: speciální pedagog, logoped

  e-mail: roudna.pavlina@zssokol.cz

 • Mgr. Ludmila Moravcová

   

  Zástupce ředitele

  Vyučuje: FY

  Jiné: předsedkyně okresní komise a členka krajské komise fyzikální olympiády

  e-mail: moravcova.ludmila@zssokol.cz

 • Iveta Snopková

   

  Hospodářka školy

  administrativní pracovnice školy

  e-mail: skola@zssokol.cz

Učitelé 1. stupně

 • Mgr. Tereza Čálková

   

  Třídní: 1.A

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň, NJ

  Jiné:  Kroužek - hra na kytaru
           Kroužek - Sportovní hry

  e-mail: calkova.tereza@zssokol.cz

 • Mgr. Kristýna Košátková

   

  Třídní: 1.B

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: pěvecký kroužek Jitřenka

  e-mail: kosatkova.kristyna@zssokol.cz

 • Mgr. Jitka Šorsáková

   

  Třídní: 2.A

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: pěvecký kroužek Jitřenka

  e-mail: sorsakova.jitka@zssokol.cz

 • Mgr. Šárka Brixiová

   

  Třídní: 2.B

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: Dyslektická náprava

  e-mail: brixiova.sarka@zssokol.cz

 • Mgr. Stanislava Stárková

   

  Třídní: 3.A

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: 

  e-mail: starkova.stanislava@zssokol.cz

 • Mgr. Simona Weisová

   

  Třídní: 3.B

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: Kroužek - Hra na flétnu

  e-mail: weisova.simona@zssokol.cz

 • Mgr. Jarmila Hušková

   

  Třídní: 4.A

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: Kroužek - Sportovní hry

  e-mail: huskova.jarmila@zssokol.cz

 • Mgr. Mirka Hrobníková

   

  Třídní: 4.B

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: Kroužek - Sportovní hry

  e-mail: hrobnikova.mirka@zssokol.cz

 • Mgr. Zora Blažková

   

  Třídní: 5.A

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: Kroužek - Sportovní hry
          Kroužek - 
  Plavání

  e-mail: blazkova.zora@zssokol.cz

 • Mgr. Radomíra Novotná

   

  Třídní: 5.B

  Vyučuje: předměty pro 1. stupeň

  Jiné: 

  e-mail: novotna.radomira@zssokol.cz

Učitelé 2. stupně

 • Mgr. Tereza Kodejšová

   

  Třídní: 6.A

  Vyučuje: AJ, NJ

  Jiné: Kroužek - Orientální tance

  e-mail: kodejsova.tereza@zssokol.cz

 • Mgr. Lada Slabá

   

  Třídní: 6.B

  Vyučuje: VV, ČJ

  Jiné:

  e-mail: slaba.lada@zssokol.cz

 • Mgr. Dagmar Sedláčková

   

  Třídní: 7.A

  Vyučuje: ČJ, AJ

  Jiné:

  e-mail: sedlackova.dagmar@zssokol.cz

 • Mgr. Zuzana Nováková

   

  Třídní: 7.B

  Vyučuje: AJ, VO, HV, NJ

  Jiné: Preventista rizikového chování

  e-mail: novakova.zuzana@zssokol.cz

 • Mgr. Martin Mejzr

   

  Třídní: 8.A

  Vyučuje: MAT, TV

  Jiné:

  e-mail: mejzr.martin@zssokol.cz

 • Mgr. Radek Wiener

   

  Třídní: 

  Vyučuje: Př, TV

  Jiné: 

  e-mail:wiener.radek@zssokol.cz

 • Mgr. Irena Říhová

   

  Třídní: 9.A

  Vyučuje: Dej, ČJ

  Jiné: Výchovný poradce

  e-mail: rihova.irena@zssokol.cz

 • Mgr. Ing. Zdeňka Luxová

   

  Vyučuje: FY, IKT, CHE

  Jiné: Koordinátor a metodik ICT,
          Webmaster
          Kroužek - Šikovný chemik

  e-mail: luxova.zdenka@zssokol.cz

 • Mgr. Eva Sloupová

   

  Třídní: 

  Vyučuje: MAT

  Jiné: částečný úvazek

  e-mail: sloupva.eva@zssokol.cz

 • Bc. Marek Bielko

   

  Třídní:

  Vyučuje: TV, Zem

  Jiné: částečný úvazek

  e-mail: bielko.marek@zssokol.cz

   

 • Stephanie Fikarová

   

  Třídní: 

  Vyučuje: AJ

  Jiné: částečný úvazek

  e-mail: fikarova.stephanie@zssokol.cz

 • Mgr. Zdenka Ullrichová

   

  Třídní:

  Vyučuje: 

  Jiné:

  e-mail: ullrichova.zdenka@zssokol.cz

Asistenti pedagoga

Externí učitelé

Přihlášení