kontakty

  vedení školy

   
 TŘÍDA  JMÉNO A PŘÍJMENÍ  e-mailová adresa    
 ředitelka  Mgr. Ludmila Moravcová  reditel@zssokol.cz    
 zástupce ředitele  Mgr. Pavlína Roudná  roudna.pavlina@zssokol.cz    
 vedoucí vychovatelka  Dagmar Harantová  harantova.dagmar@zssokol.cz    
 vedoucí školního stravování  Ivana Kodešová  jidelna@zssokol.cz    
 hospodářka školy  Iveta Snopková  skola@zssokol.cz    
         

  třídní učitelé 1. stupně

   
 TŘÍDA  JMÉNO A PŘÍJMENÍ  e-mailová adresa    
 1.A  Mgr. Jitka Šorsáková  sorsakova.jitka@zssokol.cz    
 1.B  Mgr. Šárka Brixiová  brixiova.sarka@zssokol.cz    
 2.A  Mgr. Stanislava Stárková  starkova.stanislava@zssokol.cz    
 2.B  Mgr. Tereza Čálková  calkova.tereza@zssokol.cz  
 3.A  Mgr. Jarmila Hušková  huskova.jarmila@zssokol.cz    
 3.B  Mgr. Kristýna Košátková  kosatkova.kristyna@zssokol.cz    
 4.A  Mgr. Zora Blažková  blazkova.zora@zssokol.cz    
 4.B  Mgr. Radomíra Novotná  novotna.radomira@zssokol.cz    
 5.A  Ivana Fejglová  fejglova.ivana@zssokol.cz    
 5.B  Mgr. Simona Weisová  weisova.simona@zssokol.cz  
 5.C  Mgr. Mirka Hrobníková  hrobnikova.mirka@zssokol.cz  
          

  třídní učitelé 2. stupně

   
 TŘÍDA  JMÉNO A PŘÍJMENÍ  e-mailová adresa    
 6.A  Mgr. Dagmar Sedláčková  sedlackova.dagmar@zssokol.cz    
 6.B  RNDr. Markéta Húsková  huskova.marketa@zssokol.cz    
 7.A  Mgr. Martin Mejzr  mejzr.martin@zssokol.cz    
 8.A  Mgr. Zdenka Ullrichová  ullrichova.zdenka@zssokol.cz    
 9.A  Mgr. Irena Říhová  rihova.irena@zssokol.cz    
 9.B  Mgr. Lada Slabá  slaba.lada@zssokol.cz    
         

  netřídní učitelé

   
 TŘÍDA  JMÉNO A PŘÍJMENÍ  e-mailová adresa    
   Mgr. Tereza Kodejšová  kodejsova.tereza@zssokol.cz    
   Mgr. Ing. Zdeňka Luxová  luxova.zdenka@zssokol.cz     
   Mgr. Zuzana Nováková  novakova.zuzana@zssokol.cz    
   Mgr. Karel Nácovský  nacovsky.karel@zssokol.cz    
   Mgr. Radek Wiener  wiener.radek@zssokol.cz    
   Stephanie Fikarová  fikarova.stephanie@zssokol.cz    
         
 výchovný poradce  Mgr. Irena Říhová  rihova.irena@zssokol.cz  
 preventista rizikového chování  Mgr. Irena Říhová  rihova.irena@zssokol.cz    
 speciální pedagog logoped  Mgr. Pavlína Roudná  roudna.pavlina@zssokol.cz    
 metodik ICT, webmaster  Mgr. Ing. Zdeňka Luxová  luxova.zdenka@zssokol.cz     
 speciální pedagog   Mgr. Blanka Stupková  etoped@zssokol.cz    
         
žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení