o nás

Škola nabízí:

 • od 6. ročníku možnost výuky se sportovním zaměřením na volejbal
 • dobré vybavení školy a odborných učeben INFORMATIKY , F – CH, Z – D, PŘ, HV, VV, AJ, NJ, školního bazénu, dvou tělocvičen, hřiště
 • rozvoj výtvarných dovedností žáků v rámci volitelných, nepovinných předmětů a zájmových kroužků
 • možnost zájmové výuky jazyků od 1. ročníku
 • logopedickou a dyslektickou péči
 • připojení na internet pro žáky 4. – 9. třídy v rámci výuky
 • stravování ve vlastní školní jídelně
 • možnost trávit volný čas ve školní družině s rozmanitou škálou zájmových činností

Volitelné předměty:

 • sportovní hry
 • plavání
 • finanční gramotnost
 • počítačová grafika
 • výtvarná praktika

Nepovinné předměty:

 • logopedie
 • dyslexie

Sportovní centra

Od 1. ledna 2009 došlo z podnětu Českého volejbalového svazu a MŠMT ke změně statutu sportovních tříd se zaměřením na volejbal v celé ČR. Ze sportovních tříd vznikla tzv. SPORTOVNÍ STŘEDISKA. V čem spočívá hlavní změna? Do sportovních středisek jsou zařazeni nejen žáci jedné školy, ale i žáci z jiných škol v regionu. V našem středisku jsou registrováni pod hlavičkou oddílu volejbalu TJ SLAVIA LIBEREC 1. Ten zajišťuje odborné trenérské vedení a účast v soutěžích ČVS (např. Krajský přebor, Český pohár žáků a Přebor ČR). ZŠ Sokolovská poskytuje tréninkové prostory v tělocvičnách školy.

Informatika

Výuka informatiky je od 4. ročníku zařazena do povinné výuky. Škola je již několik let připojena pevnou linkou na INTERNET a wi-fi síťí. V hodinách informatiky se žáci postupně seznamují se světem počítačů, jejich historií, s Windows, výukovými programy, uživatelskými programy rodiny Microsoft a tvorbou WWW stránek. Na žáky je kladen požadavek, aby splňovali některé úkoly i formou prezentací.

Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk mají možnost žáci vstřebávat od 2. ročníku formou zájmového kroužku. Od 3. ročníku je angličtina zařazena jako povinný předmět. Od 7. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk – němčinu. Cizí jazyky učí zkušení, plně kvalifikovaní učitelé. Naši žáci se úspěšně účastní olympiád v anglickém jazyce. Škola je zapojena do projektu English Time, díky kterému proniká angličtina do výuky i ostatních předmětů za spolupráce s rodilými mluvčími.

Další aktivity

Na škole je každoročně otvíráno mnoho zájmových útvarů. Vedle kroužků se sportovním zaměřením ( gymnastický, plavecký, sportovní, vědecký) rozvíjíme u žáků i výtvarné dovednosti v kroužku keramickém. Na škole probíhá nadstavbová VV, ve které se žáci se zájmem o výtvarné činnosti připravují na talentové přijímací zkoušky. 

Pavlovická Jitřenka – školní pěvecký sbor, založen za pomoci manželů Uherkových v roce 1980! Sbor se účastnil i celostátního festivalu dětských pěveckých sborů Malí zpěváčci. Od září 2016 pracuje sbor pod vedením paní učitelky Šorsákové a Košátkové. 

Školásek – První číslo časopisu vyšlo už v říjnu 1995 a pořád funguje! Na titulní straně chyběl název, který děti teprve vymýšlely. Vyhrál to Školásek, který pravidelně informuje o tom, co se v naší škole děje, uveřejňuje zdařilá díla žáků, pomáhá i s učením, můžete se mu svěřit i se svým problémem. Je to prostě časopis dětí. V současné době má časopis i elektronickou podobu – více na odkazu Školásek.

Kroužky - roužky pro děti nejsou ale jen o zábavě, lektoři pomáhají dětem poznávat nové věci, rozvíjí jejich dovednosti i kreativitu. 

Přihlášení