Výchovné poradenství

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Zaměřuje se na:

  • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění
  • práci s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi

 

výchovný poradce

Mgr. Irena Říhová

rihova.irena@zssokol.cz

Speciální pedagog


Školní speciální pedagog je nezávislým zaměstnancem školy. Při vykonávání poradensko-terapeutických služeb je vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost.
Poskytování služeb školního speciálního pedagoga je bezplatné.
Konzultační hodiny:

  • Pondělí 8:00 – 17:30
  • Středa 8:00 – 14:00

 

 

 

 

speciální pedagog      Mgr. Blanka Stupková      etoped@zssokol.cz

 

 

Přihlášení