Výchovné poradenství

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Zaměřuje se na:

 • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění
 • práci s výchovně problémovými dětmi
 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog je nezávislým zaměstnancem školy. Při vykonávání poradensko-terapeutických služeb je vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost.

Poskytování služeb školního speciálního pedagoga je bezplatné.
Konzultační hodiny:

 

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů. Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a školním etopedem.

Metodik pomáhá řešit:

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Kontakty:

Přihlášení