Výchovné poradenství

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Zaměřuje se na:

  • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění
  • práci s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi

 

výchovný poradce

Mgr. Irena Říhová

rihova.irena@zssokol.cz

Speciální pedagog


Školní speciální pedagog je nezávislým zaměstnancem školy. Při vykonávání poradensko-terapeutických služeb je vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost.
Poskytování služeb školního speciálního pedagoga je bezplatné.
Konzultační hodiny:

  • Pondělí 8:00 – 17:30
  • Středa 8:00 – 14:00

 

 

 

 

speciální pedagog      Mgr. Blanka Stupková      etoped@zssokol.cz

 

 

žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení