Mircosoft teams

Přihlášení do Microsoft Teams


abychom zjednodušili systém dálkové výuky, tak jsme začali využívat systém Mircosoft teams. Login a heslo Vám zašlou třídní učitelé na Váš e-mail.

Web kam se budou všichni přihlašovat je https://www.office.com/

 

 

Video návody:

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu učitele

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta

 

 

Přihlášení