další projekty

Specifická primární prevence rizikového chování

Počet zhlédnutí: 660

Specifická primární prevence rizikového chování – projekt se zaměřením na primární prevenci v souladu s minimálním preventivním programem školy 2019/2020 dotovaný z Dotačního fondu Libereckého kraje je realizován v rámci spolupráce s o. p. s. Maják.

Čtěte více...

Ovoce do škol

Počet zhlédnutí: 635

Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Čtěte více...

Přírodovědný koutek

Počet zhlédnutí: 1287

Přírodovědný koutek vznikl v prostorách po odstraněných nefunkčních expanzních nádržích. Na upravených vyvýšených plochách s vrstvou zeminy je výsadba miniaturních zákoutí přírody – vybraných ekosystémů, o které celoročně pečují žáci v rámci pracovních činností, přírodopisu, přírodopisných praktik. Tyto prostory vyúsťují do chodby a jejich zpřístupněním se zároveň zkvalitní odpočinkový prostor dětem.

Čtěte více...

Přihlášení