EU projekty

projekt ZŠ Sokolovská

Počet zhlédnutí: 49

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílem je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga a školního asistenta. Zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Čtěte více...

Ovoce do škol

Počet zhlédnutí: 156

Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Čtěte více...

Znalost jazyka – okno do světa

Počet zhlédnutí: 371

Škola zapojena do projektu: Znalost jazyka – okno do světa v rámci operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56.

Čtěte více...

Vzdělávání dotykem

Počet zhlédnutí: 307

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace je partnerem projektu " Vzdělávání dotykem ".

Čtěte více...

Podpora moderních forem výuky na ZŠ LK

Počet zhlédnutí: 321

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/01.0036

Čtěte více...

EU – peníze školám

Počet zhlédnutí: 274

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0035 Zahájení projektu: 1. 9. 2010 Ukončení projektu: 28. 2. 2013 Rozpočet projektu celkem: 2 363 841,- Kč

Čtěte více...

Firmičky

Počet zhlédnutí: 328

Čtěte více...

Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

Počet zhlédnutí: 255

Cílem projektu bylo posílení kompetencí pedagogů při práci s interaktivními prvky při výuce a otestování vytvořených výukových hodin žáky. Důraz byl kladen na obsahovou i metodickou náplň výukových hodin a zpětnou vazbu od žáků. Použití hlasovacích systémů byla zvýšena možnost ověření probrané látky a umožněna diskuse a spolupráce v rámci vyučovací hodiny.Cílovými skupinami byli pedagogové a žáci ZŠ města Liberce.

Čtěte více...

Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů

Počet zhlédnutí: 395

ZŠ Sokolovská je partnerskou školou v projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.

Čtěte více...

Čtení a psaní s porozuměním

Počet zhlédnutí: 254

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

Čtěte více...

Síť tvořivých škol

Počet zhlédnutí: 296

Cílem projektu je šíření činnostního učení, kde nové poznatky žáci nabývají názorně, vlastní činností a prožíváním a učení dětem přináší radost a pocit uspokojení z pochopení a zvládnutí učiva.

Čtěte více...

Školní poradenské pracoviště

Počet zhlédnutí: 279

Podpora výchovy a vzdělávání z ESF ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p.o. se stala úspěšným žadatelem o prostředky Evropské unie s projektem Školní poradenské pracoviště. Od 1. října letošního roku do konce školního roku 2011/2012 bude z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporován vznik a zavedení školského poradenského systému celkovou částkou blížící se 5 milionům korun. Na projektu spolupracují další dvě liberecké školy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p.o. a Základní škola, Liberec, Švermova 38, p.o.

Čtěte více...

Zelená technice

Počet zhlédnutí: 266

ZŠ Sokolovská je partnerskou školou Technické univerzity Liberec v projektu Zelená technice v rámci operačního projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Čtěte více...

Volím správnou kariéru

Počet zhlédnutí: 274

Cílem projektu je rozvíjet kariérové poradenství, pomoc žákům s výběrem správné budoucí profesní dráhy. Hlavním poradenským nástrojem bude pracovní a profesní diagnostika COMDI pro testování žáků 8. a 9. tříd. Odborný poradce – pedagog bude vyškolen a schopen interpretovat výstupy v poradenské činnosti s žáky a zákonnými zástupci. Vznikne metodika práce poradce ve výchovném poradenství.

Čtěte více...

žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení