Časopis Školásek

Školásek je školní časopis, který vychází už mnoho let. První číslo časopisu vyšlo v říjnu 1995. Na titulní straně chyběl název, který děti teprve vymýšlely. Vyhrál to Školásek, který informuje o tom, co se v naší škole děje, uveřejňuje zdařilá díla žáků, pomáhá i s učením, můžete se mu svěřit i se svým problémem. Je to prostě časopis dětí. 

Časopis vychází v tištěné podobě a je k dispozici v každé třídě. V současné době má časopis také elektronickou podobu. Na této stránce si můžete číst náš školní časopis. Vycházet by měl čtvrtletně. Přejeme příjemnou zábavu.

Přihlášení