Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou určeny pro žáky 6. - 9. třídy. Jde o předmět, který je součástí povinného bloku předmětů, z kterého musí žák absolvovat předměty o určité minimální kreditové hodnotě – tj. nemusí absolvovat všechny, ale vybere si podle svého zájmu tak, aby splnil předepsaný počet kreditů. Kredit = 2 hodiny týdně. 

Zápis:

  • pouze přes elektronickou přihlášku u daného předmětu
  • výběr předmětů je pro příští školní rok a je závazný
  • zápis probíhá od 21.5.2020 - 05.06.2020 (do 12:00 hod SEČ)
  • pozor, některé předměty mají omezenou kapacitu, proto s přihláškou neváhejte
  • v případě malého počtu přihlášených nebude daný povinně volitelný předmět otevřen
  • pokud žák nebude nikde přihlášen, bude přiřazen k volitelnému předmětu bez možnosti vlastního výběru
  • veškeré informace, změny či dotazy směřujte na e-mail: luxova.zdenka@zssokol.cz

Přihlášení