Žákovský parlament

Základní informace o našem ŽP:

  • Na naší škole budeme mít ŽP složený ze zástupců od 5. do 9. ročníku.
  • Od 5. – 9. ročníku bude mít každá třída v ŽP dva zástupce.
  • Volby ve třídách proběhnou do 15. září.
  • Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok.
  • ŽP vede koordinátor ŽP Mgr. Zuzana Nováková.
  • Zasedání ŽP bude 1x tři týdny. Čas a místo budou oznámeny.

PARLAMENT NA ZŠ SOKOLOVSKÁ

  • V týdnu od 7. -12.9. 2017 probíhaly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Vzešlo z nich 18 zástupců, vždy dva z každé třídy od 5. – 9. ročníků.
  • Parlamentní zasedání se budou konat vždy 1x za tři týdny, nebo podle potřeby a již nyní má parlament v plánu výjezdní zasedání a plnění mnoha úkolů.
  • Děkujeme všem, kteří přišli k letošním volbám a doufáme, že zvolení zástupci pro rok 2017/18 budou dobře reprezentovat školu a své třídy.
žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení