Žákovský parlament

Základní informace o našem ŽP:

  • Na naší škole budeme mít ŽP složený ze zástupců od 5. do 9. ročníku.
  • Od 5. – 9. ročníku bude mít každá třída v ŽP dva zástupce.
  • Volby ve třídách proběhnou do 15. září.
  • Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok.
  • ŽP vede koordinátor ŽP Mgr. Zuzana Nováková.
  • Zasedání ŽP bude 1x tři týdny. Čas a místo budou oznámeny.

PARLAMENT NA ZŠ SOKOLOVSKÁ

  • V týdnu od 7. -12.9. 2017 probíhaly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Vzešlo z nich 18 zástupců, vždy dva z každé třídy od 5. – 9. ročníků.
  • Parlamentní zasedání se budou konat vždy 1x za tři týdny, nebo podle potřeby a již nyní má parlament v plánu výjezdní zasedání a plnění mnoha úkolů.
  • Děkujeme všem, kteří přišli k letošním volbám a doufáme, že zvolení zástupci pro rok 2017/18 budou dobře reprezentovat školu a své třídy.

Přihlášení