Specifická primární prevence rizikového chování

Počet zhlédnutí: 677

Specifická primární prevence rizikového chování – projekt se zaměřením na primární prevenci v souladu s minimálním preventivním programem školy 2019/2020 dotovaný z Dotačního fondu Libereckého kraje je realizován v rámci spolupráce s o. p. s. Maják.

ok

Přihlášení