Dokumenty

ŠKOLNÍ DOKUMENTY

FORMULÁŘE K UVOLNĚNÍ

OBECNÉ DOKUMENTY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

ZŠ Sokolovská prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření.

ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Přihlášení