Úhrady plateb

ÚHRADY PLATEB ZA ŠKOLNÍ AKTIVITY


Vážení rodiče, předkládáme informace k platbám za aktivity pořádané ve školním roce 2021/2022 na naší škole. Veškeré platby je nutné provést bezhotovostně (tzn. bankovním převodem). Výši plateb Vám sdělí třídní učitelé.

  • Číslo účtu školy: 5508532/0800
  • pro platbu školní družiny uveďte variabilní symbol 1111. Do poznámky jméno dítěte a třídu.
  • pro platbu kroužků uveďte variabilní symbol 5555. Do poznámky jméno dítěte, třídu a název kroužku.
  • pro platbu školy v přírodě uveďte variabilní symbol 3333. Do poznámky jméno dítěte a třídu.
  • pro platbu kurzu uveďte variabilní symbol 7777. Do poznámky jméno dítěte, třídu a název kurzu.


V případě, že nebudou tyto údaje uvedeny, bude platba vrácena!

Přihlášení