Není kapalina jako kapalina

Naši šikovní chemici mají za sebou první pokusy. Při svém laborování zjistili, že existuje hranice rozpustnosti, a že po určité době většinu látek nemůžeme rozpouštět do nekonečna. Také zjistili, že kamarádství mezi kapalinami nemusí vždy existovat. Teď už vědí, že jsou kapaliny, které jsou prakticky mísitelné, ale také znají případy, kdy jsou kapaliny vzájemně nesmísitelné.

Přihlášení