Vzduchový vír

Fyzici provedli další pokusy, na kterých pozorovali vířivý pohyb vzduchu. Žáci viděli, jak vzduch obtéká láhev velkou rychlostí a vytváří vír, který vychyloval plamen svíčky opačným směrem, než by malí fyzici čekali. Viděli, že ve víru má proudící vzduch opačný směr, než kterým ho foukají před lahví. V dalších experimentech jsme si ukázali, že vzduch má určitou hmotnost a také vyvíjí tlak na objekty, nebo že oheň potřebuje ke svému hoření jen jednu ze složek vzduchu. Víte jakou? Malí fyzici již vědí, že je to kyslík.

Přihlášení